PREOPERATIVNA PRIPREMA – ŠTITASTA ŽLEZDA

Spisak nalaza koje svaki pacijent treba pripremiti (ne stariji od mesec dana – podvučeni nalazi) pre dolaska na operativno lečenje zbog oboljenja štitaste žlezde:

 • HORMONSKE ANALIZE
  • TSH, FT3, FT4, T3, T4
  • kalcitonin, TPO at, Tg, Tg at, TRAB (TSH receptorska at)
  • PTH, kalcijum, neorganski fosfor
 • EHO vrata
 • FNAB (fine needle aspiration biopsy – biopsija tankom iglom): citološki nalaz dobijen aspiracionom biopsijom, ukoliko je to urađeno u toku preoperativnog ispitivanja
 • Scintigrafija štitaste žlezde, ukoliko je to urađeno u toku preoperativnog ispitivanja
 • RTG grudnog koša i vrata
 • EKG i mišljenje interniste-kardiologa o mogućnosti operacije u opštoj anesteziji i EHO srca za kardiološke pacijente sa povišenim operativnim rizikom
 • ORL pregled o pokretljivosti glasnica
 • VAŽNA NAPOMENA: Ukoliko se lečite od neke od hroničnih bolesti (hematoloških, neuroloških, nefroloških, gastroenterohepatoloških, itd.) doneti izveštaj lekara kod koga se lečite ne stariji od mesec dana sa mišljenjem o mogućnosti operacije u opštoj anesteziji
 • Sve gore navedene preglede pacijent obavlja preko nadleznog Doma zdravlja