Slobodne teme

Prof. dr Aleksandar Diklić
Retroperitoneoskopska leva cortex sparing adrenalektomija – prikaz slučaja

Prof. dr Dragan Radovanović
Laparoskopska distalna pankreatektomija sa prezervacijom slezine kod pacijenata sa neuroendokrinim tumorima tela i repa pankreasa – iskustva Klinike za Hirurgiju KBCa „Dr Dragiša Mišović – Dedinje

Prim. dr sci. med. Goran Zorić
Hirurško lečenje zapuštenog karcinoma visokih ćelija štitaste žlezde

Doc. dr Rastko Živić
Laparoskopska adrenalektomija za malignitete nadbubrežnih žlezda

Kl. ass. dr sci. med. Nikola Slijepčević
Optimalni pristup lečenju indolentnog papilarnog mikrokarcinoma štitaste žlezde

Kl. ass. dr Katarina Taušanović
Prediktivna vrednost kalcijumskog testa

Kl. ass. dr sci. med. Branislav Rovčanin
Uticaj redoks statusa na patološka i klinička svojstva papilarnog karcinoma i koloidno cistične strume

Kl. ass. dr Milan Jovanović
Prezentacija primarnog hiperparatiroidizma kao tiroidni nodus

Dr Matija Buzejić
Prvi slučaj laparoskopske adrenalektomije zbog feohromocitoma u pedijatrisjkoj populaciji


Prim. dr sci. med. dr Dejan Ilinčić
Minimalno invazivna hirurgija štitaste i paraštitastih žlezda u privatnoj praksi

Dr Vladan Peruničić
Operacije malignih tumora štitaste žlezde u petogodišnjem periodu u regionalnoj bolnici

Dr Dejan Radojević
Slabo diferentovani karcinomi štitaste žlezde

Dr Vladimir Pantelić
Dijagnoza i terapija DDTC kod dece i adolescenata

Dr Nemanja Pijanović
Totalna tiroidektomija sa obostranom i centralnom disekcijom kod pacijenta sa difuzno sklerozirajućim papilarnim karcinomom – prikaz slučaja i pregled literature

Dr Miloš Stanković
Uniportalna videoasistirana torakskopska hirurgija uni VATS