Program kongresa

PRVI DAN – PETAK, 5. NOVEMBAR, 2021. GODINE

SVEČANI DEO

Otvaranje skupa i pozdravni govor
Prof. dr Ivan Paunović, predsednik naučnog odbora

Izveštaj o radu Udruženja endokrinih hirurga Srbije
Prof. dr Vladan Živaljević, predsednik Udruženja

IN MEMORIAM

Prof. dr Ljubiša Tomić 1927-2020 (Prof. dr Ivan Paunović)

Prof. dr Radan Džodić 1952-2020 (Prof. dr Ivan Marković)

NAGRADA GRADA BEOGRADA ZA MEDICINU

Izveštaj o dodeli nagrade grada Beograda za medicinu za 2019. godinu za knjigu „Hirurgija nadbubrežne žlezde“, – grupa autora
Urednici: Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević

PLENARNA PREDAVANJA

Adrenalektomija – endoskopski pristup
Prof. dr Ivan Paunović

Adrenalektomija – otvoreni pristup
Doc. dr Zlatibor Lončar

Specifičnosti anestezije kod tiroidektomije
Prof. dr Nevena Kalezić

Hirurško lečenje primarnog hiperparatiroidizma
Prof. dr Božidar Odalović

Lečenje sekundarnog hiperparatiroidizma
Prof. dr Bojan Kovačević

Hirurgija štitaste žlezde kod dece
Prof. dr Vladan Živaljević

           

PREZENTACIJA PUBLIKOVANIH RADOVA

Prezentacija radova iz endokrine hirurgije koji su publikovani u indeksiranim časopisima između dva kongresa prema impakt faktoru

DRUGI DAN – SUBOTA, 6. NOVEMBAR, 2021. GODINE

SLOBODNE TEME IZ ENDOKRINE HIRURGIJE

SVEČANO ZATVARANJE