Prezentacija publikovanih radova

Prezentacija radova iz endokrine hirurgije koji su publikovani u indeksiranim časopisima između dva kongresa prema impakt faktoru