PREOPERATIVNA PRIPREMA – NADBUBREŽNA ŽLEZDA

Spisak nalaza koje svaki pacijent treba pripremiti (ne stariji od mesec dana – podvučeni nalazi) pre dolaska na operativno lečenje zbog oboljenja nadbubrežne žlezde:

  • Hormone nadbubrežne žlezde tražene od endokrinog hirurga, otpusnu listu kao i medicinsku dokumentaciju o funkcionalnim ispitivanjima u nekoj od klinika za endokrinologiju
  • CT ili MR abdomena
  • RTG grudnog koša i vrata
  • EKG i mišljenje interniste-kardiologa o mogućnosti operacije u opštoj anesteziji, kao i dodatna ispitivanja za koja internista-kardiolog smatra da su potrebna
  • VAŽNA NAPOMENA: Ukoliko se lečite od neke od hroničnih bolesti (kardiološka, hematološka, neurološka, nefrološka, gastroenterohepatološka, itd.) doneti izveštaj lekara kod koga se lečite ne stariji od mesec dana sa mišljenjem o mogućnosti operacije u opštoj anesteziji
  • Sve gore navedene preglede pacijent obavlja preko nadleznog Doma zdravlja