Plenarna predavanja

PLENARNA PREDAVANJA

Adrenalektomija – endoskopski pristup
Prof. dr Ivan Paunović

Adrenalektomija – otvoreni pristup
Doc. dr Zlatibor Lončar

Proširene adrenalektomije
Prof. dr Vladimir Đukić

Specifičnosti anestezije kod tiroidektomije
Prof. dr Nevena Kalezić

Minimalno invazivni pristup adekvatan za operacije štitaste žlezde
Prof. dr Aleksandar Diklić

Hirurgija štitaste žlezde kod dece
Prof. dr Vladan Živaljević

Hirurško lečenje primarnog hiperparatiroidizma
Prof. dr Božidar Odalović

Lečenje sekundarnog hiperparatiroidizma
Prof. dr Bojan Kovačević