Operacije

Hirurzi Centra za endokrinu hirurgiju svakodnevno obaljvaju operacije na endokrinim organima u jednoj operacionoj sali.

U toku 2018. godine je operisano 830 pacijenata zbog oboljenja štitaste, paraštitaste i nadbubrežne žlezde.
U Centru je operisano 662 pacijenata zbog oboljenja štitaste žlezde, 109 pacijenta zbog oboljenja paraštitasih žlezda i 70 pacijenta zbog oboljenja nadbubrežnih žlezda.

Najčešće operacije na štitastoj žlezdi su:
totalna tiroidektomija
– totalna lobektomija
– tiroidektomija sa disekcijom limfnih nodusa

Najčešće opracije na paraštitastim žlezdama su:
– paratiroidektomija 
– subtotalna paratiroidektomija

Najčešće operacije na nadbubrežnim žlezdama su:
– laparoskopska adrenalektomija
– otvorena adrenalektomija (transdorzalni i subkostalni pristup)