Oboljenja

Hirurzi Centra za endokrinu hirurgiju se bave dijagnostikom, hirurškim lečenjem i praćenje pacijenata sa oboljenjima endokrinog sistema.

ŠTITASTA ŽLEZDA

PARAŠTITASTA ŽLEZDA

NADBUBREŽNA ŽLEZDA

ENDOKRINI PANKREAS