Oboljenja paraštitastih žlezda

Paratiroidne žlezde su najmanje endokrine žlezde, uobičajeno smeštene na prednjoj strani vrata neposredno uz štitastu žlezdu ili u gornjem medijastinumu u bliskom odnosu sa timusom. Male su veličine i težine. Uz uobičajena odstupanja u veličini, najčešće su dužine 5 mm, širine 3 mm i debljine 1 mm. Svaka paratiroidna žlezda je teška oko 40 mg (od 10 do 80 mg), pa ukupna količina paratiroidnog tkiva kod čoveka iznosi od 100 do 150 mg.

Paratiroidne žlezde su odgovorne za homeostazu kalcijuma, produkcijom parathormona – PTH.

U slučaju prekovremene produkcije parathormona dolazi do razvoja hiperparatiroidizma.