O nama

Centar za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije jedina je ustanova u Srbiji i na Zapadnom Balkanu koja se bavi isključivo hirurškim lečenjem oboljenja štitaste, paraštitaste, nadbubrežne žlezde i endokrinog pankreasa.

Centar je smešten u zgradi bivše II Hirurške klinike. Raspolaže odeljenjem sa 25 postelja, operacionom salom i intenzivnom negom, i ambulantom u Poliklinici Kliničkog centra Srbije. Laboratorija za patologiju, rendgenološka služba i biohemijska laboratorija su zajedničke sa Klinikom za kardiohirurgiju, Klinikom za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju i Pejsmejker centrom.

Centar za endokrinu hirurgiju je sastavni deo Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, i sa ostalim centrima u okviru Klinike blisko sarađuje u dijagnostici, lečenju i praćenju pacijenata sa oboljenjima endokrinog sistema.

U Centru za endokrinu hirurgiju se obavlja subspecijalizacija iz endokrine hirurgije.

Načelnik Centra od 2018. godine je profesor dr Vladan Živaljević, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu.