MEDICINSKE SESTRE

VSS Ivana Stajković

Glavna sestra Centra za endokrinu hirurgiju

VSS Biljana Matić

Glavna sestra Odeljenja

VSS Suzana Radojčić

Glavna sestra Operacionog bloka sa intenzivnom negom