Kontakt

Centar za endokrinu hirurgiju se nalazi u zgradi bivše Druge hirurške klinike, na trećem spratu.

Adresa
Koste Todorovića 8, Beograd

Telefon
+381 11 366 32 61

Fax
+381 11 361 57 88

Email
centarzaendokrinuhirurgiju @gmail.com