Kl. ass. dr sci. med Nikola Slijepčević

Datum i mesto rođenja: 22.8.1973. Beograd
Email: dr.nikola.slijepcevic@gmail.com

Posvećen endokrini hirurg zaposlen u tercijalnoj referentnoj akademskoj bolnici. Klinički asistent za predmet opšta hirurgija sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu, Univeziteta u Beogradu. Sekretar Katedre endokrine hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Poseban naučni interes za štitastu žlezdu, papilarni mikrokarcinom i faktore rizika za karcinom štitaste žlezde. Autor i koautor u preko 80 radova od kojih je 14 objavljeno u časopisima sa JCR liste. Predavač na brojnim stručnim sastancima iz oblasti endokrine hirugije u zemlji i svetu. Član Evropskog udruženja endokrinih hirurga. Dvojni državljanin (srpsko i englesko). Maternji jezik srpski i engleski, srednje znanje francuskog jezika.

Radno iskustvo

  • 2010. do danas Endokrini hirurg, Centar za endokrinu hirurgiju, Klinički Centar Srbije
  • 2006. do 2010. Klinički doktor, Klinika za ORL i MFH,
  • Klinički Centar Srbije
  • 2003. do 2006. Klinički doktor, Centar za endokrinu hirurgiju, Klinički Centar Srbije
  • Doktorat iz epidemiologije „Učestalost i faktori rizika za pojavu mikrokarcinoma štitaste žlezde“  – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Specijalizacija iz opšte hirurgije – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Doktor medicine – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Studijski boravak u bolnicama Hammersmith i Cromwell u Londonu, kod Mr. John Lynn-a i Mr. Bill Flemming-a. Studijski boravak u bolnici UCSF, San Francisko, kod prof. Quan-Yang Duh-a.