Izdavaštvo

Nastavnici zaposleni u Centru su do sada učestvovali u kreiranju velikog broja knjiga i udžbenika kao urednici ili autori.

Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini
drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Urednik
Nevena Kalezić

CIBID, 2016.

Hirurgija paratiroidnih žlezda

Autor
Vladan Živaljević

CIBID, 2015.

Anestezija i intenzivno 
lečenje hirurških 
bolesnika

Urednici
Nevena Kalezić
Đorđe Ugrinović

Medicinski fakultet u Kragujevcu, 2010.

Anesteziološki aspekti 
endokrinih i metaboličkih 
poremećaja
(štitasta žlezda, paraštitaste i nadbubrežne žlezde)

Urednik
Nevena Kalezić

Medicinski fakultet u Beogradu, 2009.

Anaplastični karcinom

Autor
Vladan Živaljević

Valjevo, 2006

Hirurgija tiroidne i paratiroidnih žlezda

Urednik
Radovan Janković

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2001.

Bubreg i anestezija

Autori
Dragan Vučović
Nevena Gačić

Medicinska knjiga, 1995.

Acido-bazni status i anestezija

Autori
Nevena Gačić
Tomislav Jovanović

Medicinska knjiga, 1994.