Istorijat

Tokom 1977. godine Stručni Kolegijum Druge hirurške klinike je doneo odluku o osnivanju Službe endokrine hirurgije, a za stručnog konsultanta je postavljen Ass. dr Radovan Janković.

Reorganizacijom Univerzitetskog Kliničkog Centra koja je usledila januara 1983. godine Služba endokrine hirurgije se unapređuje u Kliniku za endokrinu hirurgiju, a dotadašnji konslutant Ass. dr Radovan Janković postaje i njen prvi direktor.

Nakon formiranja Klinike za endokrinu hirurgiju, dolazi do njenog integrisanja sa Klinikom za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog Centra Srbije. Tada je Klinika za endokrinu hirurgiju bila Odeljenje u okviru Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, a njom je od 1987. do 1990. godine rukovodio načelnik Prof. dr Ljubiša Tomić.

Centar za endokrinu hirurgiju je osnovan 1990. godine, čiji je načelnik u periodu do 2002. godine bio Prof. dr Radovan Janković, a u periodu od 2002. go 2018. godine Prof. dr Ivan Paunović.