Informacije za pacijente

Operacije u Centru za endokrinu hirurgiju se obavljaju nakon pregleda i postavljanja indikacija od strane endokrinog hirurga zaposlenog u Centru.

U cilju što sigurnijeg i efikasnijeg operativnog lečenja pacijenti na hospitalizaciju dolaze sa već pripremljenim nalazima.
Preoperativna priprema za operativno lečenje:

ŠTITASTA ŽLEZDA

PARAŠTITASTA ŽLEZDA

NADBUBREŽNA ŽLEZDA

OTVARANJE ISTORIJE BOLESTI