HIRURŠKI TIM

Prof. dr Vladan Živaljević

Načelnik Centra za endokrinu hirurgiju
Specijalista opšte hirurgije
Vanredni profesor na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu

Prof. dr Ivan Paunović

Načelnik Odeljenja
Specijalista opšte hirurgije
Subspecijalista endokrine hirurgije
Redovni profesor na Katedri hirurgije i prodekan Medicinskog fakulteta u Beogradu

Prim. dr sci. med. Goran Zorić

Načelnik Operacionog bloka i odeljenja intenzivne nege
Specijalista opšte hirurgije
Subspecijalista endokrine hirurgije

Kl. ass. dr Katarina Taušanović

Specijalista opšte hirurgije
Klinički asistent na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu

Kl. ass. dr sci. med. Nikola Slijepčević

Specijalista opšte hirurgije
Subspecijalista endokrine hirurgije
Klinički asistent na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu

Prof. dr Božidar Odalović

Specijalista opšte hirurgije
Subspecijalista endokrine hirurgije
Vanredni profesor na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici

Kl. ass. dr Milan Jovanović

Specijalista opšte hirurgije
Klinički asistent na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu

Kl. ass. dr sci. med.
Branislav Rovčanin
Naučni saradnik

Specijalista opšte hirurgije
Specijalista biolog-genetičar
Master biolog
Klinički asistent na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu

Dr Matija Buzejić

Specijalizant opšte hirurgije

Dr Duška Vučen


Specijalizant opšte hirurgije

Dr Boban Stepanović


Specijalizant opšte hirurgije