Drugi kongres endokrinih hirurga Srbije

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se Drugi kongres endokrinih hirurga Srbije održati 1. i 2. novembra, 2019. godine u Svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu u organizaciji Udruženja endokrinih hirurga Srbije, Centra za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Ovom prilikom će biti održana i promocija knjige grupe autora Medicinskog fakulteta u Beogradu „Hirurgija nadbubrežne žlezde“, čiji su urednici Ivan Paunović, Aleksandar Diklić i Vladan Živaljević.

U prvom delu kongresa će biti prezentovana sva poglavlja knjige od strane autora koji su pisali poglavlja. Drugi deo kongresa je posvećen slobodnim temama koje mogu prijaviti svi učesnici kongresa a u vezi su sa, osim hirurškog lečenja, i sa dijagnostikom i drugim načinima lečenja oboljenja endokrinih žlezda. U toku kongresa u sesiji predviđenom za to biće prezentovani svi radovi iz oblasti endokrine hirurgije koji su publikovani u međunarodnim časopisima sa impakt faktorom, a objavljeni su u periodu između dva kongresa.

Program Kongresa možete prezueti na ovom linku:

Srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor Drugog kongresa endokrinih hiruga Srbije