Kl. ass. dr. sci. med. Branislav Rovčanin, naučni saradnik

Datum i mesto rođenja: 18.11.1986. Beograd
email: rovcaninb@yahoo.com

Rođen 18.11.1986. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu „Sava Kovačević“, osnovnu muzičku školu „dr Vojislav Vučković“ i gimnaziju „Sveti Sava“.

Osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je u roku sa prosečnom ocenom 8.92. Pripravnički staž obavio je u Kliničkom Centru Srbije.

Na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je master akademske studije Biologije (modul Primenjena genetika) sa prosečnom ocenom 10.0, kao i specijalističke studije Genetike sa prosečnom ocenom 10.0.

Doktorsku disertaciju odbranio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu na smeru Molekularna medicina.

Specijalizaciju iz opšte hirurgije započeo je kao zaposlen klinički lekar u Centru za endokrinu hirurgiju KCS. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio juna 2020. godine sa odličnom ocenom.

Za kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu na Katedri hirurgije sa anesteziologijom izabran je 2021. godine.

Prethodno je bio zaposlen na Institutu za humanu genetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao asistent na predmetima Humana genetika (na srpskom i engleskom jeziku) i  Molekularna genetika čoveka (na postdiplomskoj nastavi).

Usavršavao se na odeljenju hirurgije glave i vrata  (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA), kao i na Odseku za endokrinu onkologiju (National Cancer Center, National Institutes of Health, USA). Završio je i obuku za ultrasonografiju mekih tkiva glave i vrata. U pogledu bazičnih nauka, istraživanja je obavljao u brojnim laboratorijama na Medicinskom, Biološkom i Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Autor je preko 60 naučnih radova, objavljenih u renomiranim stranim i domaćim časopisima, kao u zbornicima sa međunarodnih i domaćim stručnih skupova. Autor je i poglavlja u knjigama, priručnicima i zbirkama. Glavni je istraživač studije „Biohemijske i molekularno biološke karakteristike benignih i malignih oboljenja štitaste žlezde“.

Recenzent je više stranih časopisa u oblasti biomedicinskih i fundamentalnih nauka.

Dobitnik je većeg broja priznanja, među kojima su „Teslina Nagrada“ za stvaralaštvo i Povelja Skupštine Grada Beograda za izuzetne rezultate u nauci.

Član je Srpskog lekarskog Društva, Srpskog biološkog Društva, Srpskog hemijskog Društva, Društva genetičara Srbije, Astronomskog društva „Ruđer Bošković“, European Society of Human Genetics, American Society for Microbiology i European Society of Endocrine Surgeons (Junior member).  

Govori engleski, ruski i francuski jezik.