Kl. ass dr Milan Jovanović

Datum i mesto rođenja: 26.12.1986. Niš
email: milanjovanovicceh@gmail.com

Osnovne studije

Medicinski fakultet u Nišu upisao 2005/2006, a završio 2011. godine sa prosečnom ocenom 9,81.

Specijalizaciju iz Opšte hirurgije na Medicinski fakultet Univerzitea u Beogradu započeo 2015. godine, završio juna 2020. godine sa odličnom ocenom.

Za kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu na Katedri hirurgije sa anesteziologijom izabran je 2021. godine.

Poslediplomske studije

Doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Epidemiologija upisao 2016. godine.

Radno iskustvo

Zaposlen u Centru od 2015. godine. Pre toga radio kao klinički lekar
u Službi hirurgije, Univerzitetska dečja Klinika Tiršova, Beograd i kao
lekar opšte prakse u Ustanovi gerontološki centar, Beograd. Obavezan pripravnički staž za doktora medicine odradio na Vojnomedicinskoj akademiji.

Profesionalno usavršavanje

  • Kurs kontinuiranog intraoperativnog neuromonitoringa, prof. Jaromir Astl, Prag, Češka Republika (novembar 2017)
  • Kurs ultrazvuka vrata, VIII Kongres Evropskog udruženja endokrinih hirurga (maj 2018)
  • Kliničko usavršavanje u Kliniken Essen Mitte, kod prof. Martina Valca za minimalno invazivnu endokrinu hirurgiju (septembar-oktobar 2018)
  • Dobitnik stipendije “Jean-Francois Henry” Evropskog udruženja endokrinih hirurga ESES, 2019-2020, u okviru koje se stručno usavršavao u sledećim ustanovama:
  1. CHU Poitiers, France, kod prof. Jean Louis Kraimps i dr Gianluca Donatini
  2. Henry Dunant Hospital, Athens, Greece, kod dr Kyriakos Vamvakidis
  3. Universita Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Italy, kod prof. dr Marco Raffaelli, prof. dr Celestino Pio Lombardi i prof. dr Rocco Bellantone

Oblasti interesovanja

Hirurgija štitaste žlezde i paratiroidnih žlezda
Laparoskopska hirurgija nadbubrega
Ultrazvučna dijagnostika


Urednik je časopisa BMC Endocrine disorders, i recenzent u više istaknutih međunarnih časopisa iz oblasti medicine.

Članstva

  • Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva
  • European society of Endocrine Surgery, junior member