Dr Anka Tošković

Datum i mesto rođenja: 22.11.1973. Beograd
email: ankatosko@gmail.com

Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila 2001. godine, sa srednjom ocenom 8,54.
Specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom položila 31.10.2088. godine sa odličnim uspehom, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Student završne godine doktorskih akademskih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Epidemiologija.

Radno iskustvo

Od septembra 2001. godine do septembra 2002. godine obavila obavezan staž u Kliničkom  centru Srbije, Beograd.

Od novembra 2002. godine do 2008. godine na volonterskoj specijalizaciji iz anesteziologije sa reanimatologijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od decembra 2008. godine sam u stalnom radnom odnosu u Kliničkom centru Srbije na mestu lekara specijaliste anesteziologije sa reanimatologijom, u Centru za anesteziologiju i reanimatologiju KCS, najpre pri odeljenju anesteziologije u Urgentnom centru KCS, zatim pri Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS, a od 2014. pri Centru za endokrinu hirurgiju Klinike za endokrinologiju, dijaaabetes i bolesti metabolizma KCS.

Članstva

Član Srpskog lekarskog društva- Sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola, Društva anesteziologa Srbije (DAS) i Evropskog udruženja anesteziologa (European society of anaesthesiology – ESA).