Ambulanta

IZMENA RADA AMBULANTE CENTRA ZA ENDOKRINU HIRURGIJU

Ambulanta Klinike za endokrinu hirurgiju se sada nalazi u zgradi starog Urgentnog centra, prizmelje, ambulanta broj 187, radnim danima prepodne od 8 do 14 časova. Raspored rada lekara po danima:

PONEDELJAK
Kl. ass. dr sci. med. Nikola Slijepčević

UTORAK
Prof. dr Vladan Živaljević
Kl. ass. dr Milan Jovanović

SREDA
Prim. dr sci. med. Goran Zorić
Prof. dr Božidar Odalović

ČETVRTAK
Kl. ass. dr sci. med. Branislav Rovčanin

PETAK
Kl. ass. dr sci. med. Katarina Taušanović

U Ambulanti se obavljaju prvi i kontrolni pregledi pacijenata sa oboljenjima endokrinih organa (štitasta žlezda, paraštitaste žlezde, nadbubrežne žlezde, endokrini pankreas).

Zakazivanje prvog i kontrolnog pregleda vrši se preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).
Za prvi, kontrolni i konsultativni pregled, pored overenog uputa i važeće zdravstvene knjižice potrebno je doneti medicinsku dokumentaciju koju pacijent poseduje.