HIRURŠKI TIM

Prof. dr Vladan Živaljević

Načelnik Centra za endokrinu hirurgiju
Specijalista opšte hirurgije
Vanredni profesor na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu

Prof. dr Ivan Paunović

Načelnik Odeljenja
Specijalista opšte hirurgije
Subspecijalista endokrine hirurgije
Redovni profesor na Katedri hirurgije i prodekan Medicinskog fakultetg u Beogradu

Prim. dr sci. med. Goran Zorić

Načelnik Operacionog bloka i odeljenja intenzivne nege
Specijalista opšte hirurgije
Subspecijalista endokrine hirurgije

Kl. ass. dr Katarina Taušanović

Specijalista opšte hirurgije
Klinički asistent na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu

Kl. ass. dr sci. med. Nikola Slijepčević

Specijalista opšte hirurgije
Klinički asistent na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu

Doc. dr Božidar Odalović

Specijalista opšte hirurgije
Subspecijalista endokrine hirurgije
Docent na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici

Dr Milan Jovanović

Specijalista opšte hirurgije

Naučni saradnik dr sci. med.
Branislav Rovčanin

Specijalista opšte hirurgije
Specijalista biolog-genetičar
Master biolog

Dr Matija Buzejić

Klinički lekar

Dr Duška Vučen

Klinički lekar

Dr Boban Stepanović

Klinički lekar