Ambulanta

Ambulanta Centra za endokrinu hirurgiju radi svakog radnog dana i smeštena je u Poliklinici Kliničkog centra Srbije.

Nalazi se na nivou -1, soba 121.

U Ambulanti se obavljaju prvi i kontrolni pregledi pacijenata sa oboljenjima endokrinih organa (štitasta žlezda, paraštitaste žlezde, nadbubrežne žlezde, endokrini pankreas).

Zakazivanje prvog i kontrolnog pregleda vrši se preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).
Za prvi, kontrolni i konsultativni pregled, pored overenog uputa i važeće zdravstvene knjižice potrebno je doneti medicinsku dokumentaciju koju pacijent poseduje.

Raspored rada u Ambulanti po danima:

PONEDELJAK
Prof. dr Aleksandar Diklić

UTORAK
Prof. dr Vladan Živaljević

SREDA
Prim. dr sci. med. Goran Zorić

ČETVRTAK
Prof. dr Ivan Paunović

PETAK (naizmenično)
Kl. ass. dr Katarina Taušanović
Kl. ass. dr sci. med. Nikola Slijepčević