Centar za endokrinu hirurgiju Univerzitetski klinički centar Srbije

IZMENA RADA AMBULANTE CENTRA ZA ENDOKRINU HIRURGIJU

Zbog rekonstrukcije zgrade Poliklinike UKCS, ambulantni pregledi će se do daljnjeg obavljati u zgradi Druge hirurške klinike, u prizemlju, od 14 časova. Raspored rada lekara ostaje isti po danima.


Centar za endokrinu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije jedina je ustanova u Srbiji i na Zapadnom Balkanu koja se bavi isključivo hirurškim lečenjem oboljenja štitaste, paraštitaste, nadbubrežne žlezde i endokrinog pankreasa.